تحلیل معرفت و چالش های معاصر
61 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز 1386 - شماره 17 » (16 صفحه - از 11 تا 26)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در عصر حاضر، رویکردهای گوناگونی در معرفت‏شناسی مشاهده می‏شوند. در رویکرد مبتنی بر فلسفه تحلیلی، یکی از مباحث مهم و بنیادین «تحلیل معرفت» است. بسیاری از معرفت‏شناسانی که چنین رویکردی دارند به تحلیل فلسفی یا تعریف حقیقی آن پرداخته، پس از نقد تعریف سنّتی «معرفت»، تلاش کرده‏اند نقص‏های آن را ترمیم کنند و در نتیجه، تعریفی جامع و مانع ارائه دهند. اختلاف میان این عده درباره تعریف «معرفت» و بیان مؤلّفه‏ها یا شرایط آن و نیز درستی یا نادرستی اصل تحلیل، به رغم سال‏ها بحث و پژوهش، عمیق‏تر شده است. در مقابل، عده‏ای بر اساس مبانی ویژه خود، تحلیل معرفت را نادرست می‏دانند. به نظر مؤلف، نه تنها به تحلیل فلسفی معرفت و تعریف حقیقی آن نیازی نیست، بلکه حتی این کار ناممکن است. اگر «معرفت» به تعریف نیاز داشته باشد، تعریف قراردادی کفایت می‏کند. در واقع، نظر نگارنده درباره این مسئله دو جنبه دارد: سلبی و اثباتی. جنبه سلبی آن تردید در امکان دست‏یابی به تحلیل دقیق معرفت یا انکار آن است، و جنبه اثباتی آن ارائه راه‏حلی برای حل مسئله. البته برخی از معرفت‏شناسان معاصر بر اساس مبانی ویژه خود، به نتیجه اول رسیده‏اند؛ اما به جهت دوم تاکنون توجهی نشده است. این مقاله تلاش کرده است راه حلّی برای مسئله مزبور ارائه دهد که با آن می‏توان به این نزاع طولانی خاتمه داد. کلیدواژه‏ها: تحلیل، معرفت، معرفت قضیه‏ای، مفاهیم بدیهی، تعریف قراردادی، واژه‏های متعارف.