مبانی نظریه تعدد قرائت ها
59 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1381 - شماره 23 » (7 صفحه - از 3 تا 9)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده نوشتار حاضر به شرح و بررسی مبانی نظریه تعدد قرائت‏ها می‏پردازد. از آنجا که نظریه ذکر شده از نگرش‏های ویژه‏ای در باب تفسیر متون ناشی می‏شود، نگاهی به نگرش‏های مربوط به تفسیر متون ضرورت خواهد داشت. علی‏رغم وحدت رویه ـ تقریبا ـ عموم اندیشه‏ورزان مسلمان در دانش تفسیر متن و سیر رو به رشد آن، هرمنوتیک یا دانش تفسیر متن در مغرب زمین تحولات بسیاری داشته و نظریه‏های متعددی در این حوزه مطرح شده است. هرمنوتیک، با هرمنوتیک کلاسیک آغاز می‏شود سپس با رویکردی نوین تحت عنوان هرمنوتیک رومانتیک (از سوی شلایر ماخر) مطرح می‏گردد. و بالاخره با رخداد انقلابی در هویت آن، از منطق به فلسفه و از دانش تفسیر به دانش فهم و تحقیق در حقیقت ویژگی‏های فهم تحول می‏یابد. هرمنوتیک فلسفی برخلاف هرمنوتیک کلاسیک و رومانتیک ـ بر تعدد قرائت‏ها پای می‏فشرد بلکه این نظریه مهم‏ترین دستاورد آن است. علاوه بر طرفداران هرمنوتیک فلسفی، دیدگاه‏های شالوده‏شکنان، ساخت‏گرایان و پیروان نقد نوین امریکایی نیز به چنین نظریه‏ای رهنمون شده، پیامد مشترک همه این نگرش‏ها نظریه تعدد قرائت‏هاست. پس از شرح نگرش‏های ذکر شده، به ویژه هرمنوتیک فلسفی، به این نتیجه رهنمون می‏شویم که نظریه تعدد قرائت‏ها بر مبناهایی نظیر هرمنوتیک فلسفی مبتنی است. بررسی هر یک از آن مبانی ما را به نادرستی نظریه تعدد قرائت‏ها هدایت می‏کند. علاوه بر آن مبانی، خود این نظریه فی نفسه مشکلات بسیاری دارد که مهم‏ترین آن ناسازگاری با اصول مفاهمه عقلایی است. واژگان کلیدی: تفسیر متن، هرمنوتیک فلسفی، نسبیت فهم، ساختارگرایی، اصول مفاهمه عقلایی.