سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام خمینی  
راهنماو مشاور پایان نامه ها  
 
 
راهنمایی و مشاوره 
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم ‏اسلامی 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
موسسه امام خمینی (ره)‏ 
مدرس 
 
 
معرفت شناسی فلسفه ‏دین ‏